Blog Image

Communie 2019

Ouder-informatie-avond

Nieuwsberichten Posted on Sun, September 02, 2018 16:39:11

Datum: dinsdag 25 september 2017 
Tijdstip: 20.00 uur tot uiterlijk 21.15 uur 
Locatie: Pastorie Paterskerk (Leunseweg 5)Data ik-ken-mijn-kerk-dagen

Nieuwsberichten Posted on Sun, September 02, 2018 16:38:28

De “ik-ken-mijn-kerk-dagen” voor schooljaar 2018/2019 zijn op de onderstaande data. Voor lunch wordt gezorgd.

Onderstaand volgt een globaal programma. Meer details volgen steeds enkele dagen vóór de ik-ken-mijn-kerkdag.

Dag 1: Elkaar en de kerk leren kennen
zondag 3 februari, 9.30 – 15.30 uur
Locatie: pastorie Paterskerk, Leunseweg 5

Ouders mogen:
– Om 11.00 uur naar de Mis komen. Kinderen stellen zich dan aan de parochie voor.
– Om 15.00 uur naar de kerk komen. De kinderen geven dan zelf een rondleiding in de kerk aan de ouders.

Dag 2: De Goede Week
zondag 14 april, 9.30 – 15.30 uur
Locatie: pastorie Paterskerk, Leunseweg 5

Ouders mogen:
– Om 11.00 uur naar de Mis komen. Kinderen zullen deelnemen aan de Palmprocessie.
– In de middag brengen de kinderen hun Palmpasenstok naar oudere mensen die dat zeer zullen waarderen.

Dag 3: De dag vóór de Communie
zondag 9 juni: 9.30 – 15.30 uur
Locatie: pastorie Paterskerk, Leunseweg 5

Ouders mogen:
– Om 11.00 uur naar de Mis komen.
– Er zal op deze dag gerepeteerd en versierd worden voor de dag erna.

Dag 4: Op stap met Jezus: Sacramentsprocessie
zondag 23 juni: 9.25 – ongeveer 14.00 uur
Verzamelen: bij de Grote Kerk op speciaal gereserveerde plaatsen
Ophalen: pastorie Paterskerk, Leunseweg 5

Ouders mogen:
– Om 9.30 uur naar de Mis in de Grote Kerk komen. Tijdens de Mis zullen de kinderen zingen en voorlezen. Bovendien zullen zij meelopen in de processie die loopt van de Grote Kerk en de Paterskerk. Ouders mogen meelopen met de bidprocessie óf langs de kant van de weg staan.
Na de viering is er een ontspannende activiteit.Nieuwe opzet

Nieuwsberichten Posted on Sun, September 02, 2018 16:37:02

Met ingang van het schooljaar 2016/2017 is de opzet voor de Eerste Communie en de voorbereiding daarop ingrijpend veranderd. De eerste twee jaren is dat goed bevallen. Daarom zal in 2018/2019 op ongeveer dezelfde manier worden gewerkt.

Hoe werkt het?

1. Ik-ken-mijn-kerk-dagen
In het schooljaar zijn er 4 “ik-ken-mijn-kerk-dagen”. Op 4 zondagen worden alle kinderen die de Eerste Communie gedaan uitgenodigd door de parochie. Op die dagen leren ze wat er in de kerk te doen is. Zo zullen zij:
– Kennismaken met vrijwilligers;
– Het kerkgebouw leren kennen;
– Hun mede-communiekanten ontmoeten;
– Vertrouwd worden met de Mis;
– Leren oog te hebben voor de oudere medemens;
– Samen eten;
– De kinderen krijgen een rol tijdens de zondagsmissen en worden voorgesteld aan de parochianen.

Daarnaast worden op deze dagen praktische zaken rond de Communie voorbereid:
– Liederen worden geoefend;
– We houden een generale repetitie;
– De versieringen worden door de kinderen zelf gemaakt;
– De teksten van de Communiemis worden door de kinderen gekozen en eigen gemaakt.

Voor ouders is dit dus heel praktisch: geen voorbereidingen en vergaderingen over praktische zaken, geen gehol van generale repetitie, naar werkgroepavond, tot liedjes-oefen-avond, geen gesleep met versieringen, tekeningen, boekjes en noemt u maar op. Al deze dagen krijgen op een nieuwe manier vorm in de “ik-ken-mijn-kerk-dagen”.

Wat we van ouders vooral verwachten is dat zij interesse tonen in wat de kinderen op deze dagen beleven. Misschien door op die dag op zondag naar de Mis te gaan om 11.00 uur, want dan hebben de kinderen een rol. Of door eens te luisteren naar wat uw kind geleerd heeft. Of door eens een gebedje dat de kinderen op deze dagen leren samen met hen te bidden.

2. Aanmelding en informatie
De communicatielijnen worden eenvoudiger.
Slechts via deze pagina wordt informatie gedeeld met de ouders. Op deze pagina vindt u alles wat er nodig is. Mochten er dan nog praktische vragen ontstaan, stel ze dan bij voorkeur aan het einde van ik-ken-mijn-kerk-dagen aan leden van het communie-team. Eventueel kunt u een email sturen.

Aanmelden is ook eenvoudig. Dat gebeurt via de website www.paterskerkvenray.nl. U kunt daar een formulier invullen. Daarna ontvangt u een ontvangstbevestiging en factuur.

Tevens ontvangt u telkens een bericht als er nieuws geplaatst wordt op deze pagina.

Wat blijft hetzelfde?
Alles rond de lessen op school blijft hetzelfde. Communicatie daaromtrent loopt via de scholen.